Hänt i Misterhultsföretagarna

2017
Under 2017 har vi fått beviljat ett projektbidrag från Kustlandet. Arbetet med vårt projekt om utveckling av besöksnäringen börjar ta fart på hösten. Vi tar fram arbetsnamnet "framtidskusten" och inleder en dialog med Blankaholm-Solstadströms samhällsförening.     www.framtidskusten.se

 

 

2016
Vi börjar fundera kring ett projekt kring besöksnäringen i vårt område. Föreningen avsätter också ekonomiska medel för att genomföra detta. Vi flyttar kontoret från Fårbo till Fårbo. Vi lämnar Hagadalsvägen och flyttar in på "sågkontoret", Ficksjövägen 20.

 

2015
2015 firar vi 5-års jubileum på "macken" i juni. Äpplets dag på Gässhult 20/9.

 

Studieresa till Finland
Våren 2014 var vi på studiebesök vid kärnkraftverket i Olkiluoto. 
Läs Kaj Lindholms referat här

 

Studieresa till Polen
Våren 2013 genomfördes i studie och nätverkandets tecken en resa till Polen. 
Läs Kaj Lindholms referat här

 

Fårbo Företagsby
Under 2012 verkställdes Misterhultsföretagarnas idé med att ett antal företag skulle köpa gamla sågverksområdet i Fårbo, detta för att skapa en företagsby. På området har ett antal etableringar skett och framtiden ser spännande ut med goda idéer och utvecklingsplaner.
www.farbo.se  

 
Macken
Efter ett drygt års arbete hade vi glädjen att kunna inviga macken vid Fårbo Rastplats den 5/6 2010. Q-star och Kustlandet är två viktiga medspelare i detta projektet

   
 

Broschyr
Under våren 2008 tog vi fram en broschyr om Misterhults socken för både boende och besökande. Den har möts med stort intresse och vi tänker att göra en utökad version 2009.

 

Invigning
I januari 2008 invigde vi vår lokal på Hagadalsvägen 13 i Fårbo. Här kan vi nu ordna kurser och andra träffar. Vi har också möjlighet att erbjuda nyföretagare en kontorsplats med datorer, internet och annan kontorsutrustning. 

 
Resan till Gnosjö & Kosta. Helgen 27-28/10 2006  var vi c:a 30 personer som åkte buss västerut. I Gnosjö besökte vi Hylténs industrimuseum, mycket sevärt! Vi gjorde också några företagsbesök och träffade representanter för Gnosjö företagarförening.
Färden gick sedan vidare till Kosta där en representant för New Wave Group berättade om de mycket stora satsningar som just nu görs där. Kommunalrådet Peter Wretlund och utvecklingschefen Lennart Karlsson representerade kommunen under resan och fick liksom övriga deltagare ta del av erfarenheter från två områden som lyckats mycket bra. Fredagen avslutades med hyttsill och trevlig samvaro.


 
Bildandet av föreningen. Vid ett möte i Figeholm den 20 november 2006 bildades föreningen Misterhultsföretagarna. På mötet diskuterades och antogs stadgar för föreningen.  Idag (mars 2008) är vi 84 medlemmar. Föreningen kommer att verka för samverkan mellan de lokala företagen samt för företagens utveckling, verka för att lokala företag i större utsträckning än i dag används vid lokala entreprenader, vara företagen behjälplig med utbildning/fortbildning samt anordna studiebesök och studiedagar.
Vi kommer at ta fram och underhålla en lokal företagskatalog och genom avtal med leverantörer söka förmånliga priser till föreningens medlemmar. Vi är till för företagarna i bygden och är därför extra måna om att få veta vad ni vill att vi skall hjälpa till med. Håll kontakt med oss i styrelsen! 
post@misterhult.com
 
 

 

 

     
           
           
       Denna hemsida är producerad av www.eyecraft.biz ©